Saturday, October 22, 2011

Ác giả ác báo

ÁC GIẢ ÁC BÁO

 

Năm 1988 Moammar Gadhafi đã tự kết án tử hình khi chủ xướng bắn giết các hành khách vô tội trong chiếc máy bay Pan Am  trrên không phận Tô Cách Lan. Tội trạng của y là Tội Chống Nhân Loại.

 

Ngày nay những kẻ chủ xướng đàn áp, bắt giữ, đánh đập, bắn giết các sinh viên và đồng bào trong những cuộc biểu tình tuần hành ôn hòa nhằm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của quốc gia, rồi đây cũng sẽ bị truy tố và kết án về Tội Chống Nhân Loại.

 

Đó là bài học Nhân Quả ngày 20 tháng 10 năm 2011.

 

Ủy Ban Luật Gia Bảo Vệ Dân Quyền