Tuesday, August 18, 2009

Ls Nguyễn Hữu Thống gởi Ls Nguyễn Hữu Thọ + English

Luật sư Nguyễn Hữu Thống

gởi Luật sư Nguyễn Hữu Thọ

 

THÔNG ĐIỆP NGÀY QUỐC HẬN 1980

 

            Nhân ngày Quốc Hận 30-4-1980, tại tiền đình Tòa Đô Chánh San Francisco, nhân danh Hội Luật Gia Việt Nam tại California, Luật Sư Nguyễn Hữu Thống đã gởi bản Thông Điệp Ngày Quốc Hận cho Luật Sư Nguyễn Hữu Thọ, đương kim Chủ Tịch Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

 

 

            Trong chuyến công du và thăm viếng đồng bào tại Thái Lan, để trả lời câu chất vấn của báo chí về việc Đảng Cộng Sản bắt giam trái phép tại các trại cải tạo hàng trăm ngàn trí thức văn nghệ sĩ, quân nhân, công chức và cán bộ Việt Nam Cộng Hòa trong thời gian vừa qua, Luật Sư  Thọ đại diện Nhà Nước đã ngụy biện rằng: "những phần tử ngụy quân ngụy quyền này đáng lẽ đã bị thanh toán đồng loạt. Tuy nhiên do chính sách khoan hồng của Đảng và Chính Phủ, chúng tôi chỉ tập trung họ trong các trại cải tạo để giáo dục họ về đường lối chính sách của Đảng thay vì phải thẳng tay trừng trị".

 

            Để trả lời luận điệu ngoan cố này, Luật Sư Thống đã gởi Luật Sư Thọ

bản Thông Điệp Ngày Quốc Hận, nguyên văn như sau:

           

Nhân ngày Quốc Hận 30 tháng 4 năm 1980, thay mặt Hội Luật Gia Việt Nam tại California, trụ sở tại Vùng Vịnh Cựu Kim Sơn, Luật Sư Nguyễn Hữu Thống tuyên đọc bản Thông Điệp Ngày Quốc Hận gởi Luật Sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ Tịch Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam để cảnh giác Luật Sư Thọ và Chính Phủ Hà Nội  về một số  nguyên tắc pháp lý cơ sở được coi là nền tảng tổ chức và sinh hoạt tại các quốc gia văn minh trên thế giới.

 

1.     QUYỀN ĐƯỢC SUY ĐOÁN LÀ VÔ TỘI

 

Theo Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, mọi người đều được hưởng quyền suy đoán vô tội cho đến khi có đủ bằng chứng phạm pháp trong một phiên xử công khai tại tòa án với đầy đủ bảo đảm cần thiết cho quyền biện hộ.

 

Hơn nữa không ai có thể bị bắt giữ, giam cầm hay lưu đày độc đoán về một tội hình sự do những điều đã làm, nếu những điều này không cấu thành tội hình sự chiếu luật pháp quốc gia hay luật pháp quốc tế, luật pháp quốc tế là những nguyên tắc luật pháp tổng quát được thừa nhận bởi cộng đồng các quốc gia văn minh (như Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền 1948 hay Công Ước Quốc Tế về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị do Liên Hiệp Quốc biểu quyết thông qua năm 1966 và đã có hiệu lực chấp hành từ 1976).

 

Đã từng hành nghề, Luật Sư Thọ chưa thể quên nguyên tắc suy đoán vô tội của người dân. Quyền này phải được áp dụng cho hàng trăm ngàn quân cán chánh và trí thức văn nghệ sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Những người này không phạm tội hình sự nào nên không thể bị bắt giam, và làm lao động khổ sai để đọa đày thân xác.Trong chiến tranh vừa qua, họ chỉ thi hành nghĩa vụ công dân là bảo vệ đất nước và chế độ cộng hòa dân chủ chống chiến tranh xâm lược do Quốc Tế Cộng Sản phát động qua Đảng Cộng Sản Việt Nam.

 

Nếu vì địa vị hay không tưởng mà lãng quên nguyên tắc này thì Luật Sư Thọ ngày nay là kẻ lầm đường lạc lối và đã phản bội lời tuyên thệ khi gia nhập Luật Sư Đoàn Sàigòn cam kết sẽ thượng tôn Luâït Pháp, bảo vệ  Công Lý và những nguyên tắc hành nghề căn bản của người luật sư như Chính Trực, Vô Tư  và Ôn Hòa.

 

2. QUYỀN TỰ DO NHÂN THÂN

 

Cũng theo Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mọi người sinh ra  tự do và bình đẳng và phải đối xử với nhau trong tình bác ái. Mọi người đều có quyền sống, quyền tự do thân thể và an ninh thân thể. Không ai có thể bị tra tấn hành hạ và bắt giam độc đoán. Không ai có thể bị câu thúc lưu đày hay hành quyết nếu không có bản án chung thẩm kết tội do một tòa án độc lập tôn trọng quyền biện hộ của bị cáo. Những quyền này phải được áp dụng cho các tù nhân chính trị mệnh danh là tù cải tạo.

 

Khi cuộc Nội Chiến Hoa Kỳ kết thúc, những người thắng trận Miền Bắc cũng không hành hạ, bắt giam, nhục mạ hay tước đoạt tự do và tài sản của các đồng bào thất trận Miền Nam.

 

2.   QUYỀN TỰ DO ĐI LẠI VÀ XUẤT NGOẠI

 

Đây là một trong những quyền bất khả xâm phạm của con người được quy định trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền: "Ai cũng có quyền tự do đi lại và cư trú trong lãnh thổ quốc gia. Ai cũng có quyền xuất ngoại và hồi hương".

 

Hiện nay Chính Phủ Hà Nội đã trắng trợn vi phạm những quyền tự do căn bản này bằng cách tước đoạt quyền sống, quyền tự do xuất ngoại của hàng trăm ngàn đồng bào đã phủ nhận cái sống để cầm cái chết vượt biển ra đi.

 

Hơn nữa hàng chục ngàn đồng bào khác có thân nhân tại hải ngoại, đã hoàn tất thủ tục đoàn tụ gia đình nhưng hồ sơ của họ vẫn bị Nhà Nước ếm nhẹm hay bác bỏ vô duyên cớ.

 

VÌ NHỮNG LÝ DO NÓI TRÊN

 

            Chúng tôi, Hội Luật Gia Việt Nam tại California gồm 106 hội viên, bằng Thông Điệp này, long trọng cảnh giác Luật Sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ Tịch Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về các nguyên tắc pháp lý, tinh thần và đạo lý nêu trên. Đồng thời khuyến cáo Luật Sư Nguyễn HữuThọ hãy dùng thẩm quyền nếu có của mình để:

 

1. Tôn trọng Quyền Sống, Quyền Tự Do Thân Thể và An Ninh Thân Thể bằng cách trả tự do cho các lương dân vô tội còn bị câu thúc, giam giữ và lưu đày tại các trại tập trung và lao động cưỡng bách mệnh danh là trại cải tạo.

2. Tôn trọng Quyền Tự Do Đi Lại và Tự Do Xuất Ngoại của đồng bào có thân nhân muốn đoàn tụ gia đình tại quốc ngoại.

 

 http://4.bp.blogspot.com/_GX0AKwVsQM0/SdCSvbfgAMI/AAAAAAAAEDE/59rdUbEehlw/s400/LS-Nguyen-Huu-Thong.jpg     
Cựu Kim Sơn, ngày 27 tháng 4, 1980

T.M. Hội Luật Gia Việt Nam tại  California

Luật Sư Nguyễn Hữu Thống

 

 

 

 

TESTIMONIAL FOR PRISONERS OF CONSCIENCE

  Nguyễn Hữu Thống, ESQ.

 

MESSAGE FROM ATTORNEY NGUYEN HUU THONG

TO ATTORNEY NGUYEN HUU THO

ON THE NATIONAL DAY OF SHAME  1980

 

On April 27, 1980, in commemoration of the National Day of Shame, Attorney Nguyen Huu Thong sent a message from the vestibule of San Francisco's City Hall to Attorney Nguyen Huu Tho, current President of the Socialist Republic of Vietnam, on behalf of the California Vietnamese Lawyers Association, Inc.

 

During Attorney Nguyen Huu Tho's  official visit to Thailand, the press corps asked him about the fact that the Vietnamese Communist Party had recently illegally imprisoned hundreds of thousands of intellectuals, writers, artists, military personnel, public servants, and cadres of the Republic of Vietnam in reeducation camps.  Attorney Tho, as spokesman for the Government, used specious reasoning to declare that: "In fact, these rebellious elements should have been eliminated en masse.  However, thanks to the extraordinary leniency of the Government, we have only gathered them in reeducation camps to educate them in the ways of our Government policy instead of punishing them harshly".

 

In response to this outrageous argument, on April 27, 1980 on behalf of the California Vietnamese Lawyers Association, which is headquartered in San Jose, California Attorney Nguyen Huu Thong openly read the 1980 National Day of Shame Message that he had sent to Attorney Nguyen Huu Tho, President of the Socialist Republic of Vietnam. He did so to raise the awareness of Attorney Tho and of the Hanoi Government regarding several basic legal principles that are considered to be the foundation for the organization and activities of civilized countries around the world.

THE RIGHT TO THE PRESUMPTION OF INNOCENCE

 

According to the Universal Declaration of Human Rights of the United Nations, all individuals have the right to be presumed innocent until all the evidence of guilt is presented in a public trial to a court, with all the necessary guarantees for the rights of the defense.

 

In addition, no individual can be arrested, detained, or exiled arbitrarily for alleged criminal acts unless those acts constitute a crime according to national or international codes of law, where international laws are general principles recognized by the international community of nations. These principles include those that are stipulated in the Universal Declaration of Human Rights of 1948 and the International Covenant on Civil and Political Rights which the United Nations passed in 1966 and ratified in 1976.

 

Having practiced as a lawyer at the Saigon Court of Appeals, Attorney Tho cannot possibly have forgotten the principle of presumption of innocence.  This right must be applied to hundreds of thousands of soldiers, cadres, intellectuals, writers, and artists from the Republic of Vietnam.  These people have committed no crimes and, therefore, should not be imprisoned or forced to do physically destructive hard labor in reeducation camps.  In the recent war, they only carried out their civic duty to protect their country and the regime of the democratic republic against an aggressive invasion by the International Communists acting through the Vietnamese Communists.

 

Today, because of his position or for utilitarian reasons that have led him to forget this principle, Attorney Tho has lost his way. He has betrayed the pledge he made when he joined the Bar Association of Saigon to uphold the Law, protect Justice, and honor the spiritual principles such as Truthfulness, Impartiality, and Conciliation which guide members of the legal profession.

 

THE RIGHT TO PERSONAL LIBERTY

 

The Universal Declaration of Human Rights also stipulates that all individuals are born free and equal and must treat one another in the spirit of fraternity.  Everyone has the right to life, the right to liberty, and security of person.  No one should be tortured or detained arbitrarily.  No one should be detained, exiled, or executed without indictment of the highest instance by an independent court which respects the accused 's right to defend himself.   These rights must be applied to all political prisoners in so called reeducation camps.

 

In the middle of the 19th Century, when the American Civil War ended, the victors from the North did not mistreat, imprison, humiliate, or seize the freedom and properties of the vanquished soldiers from the South.

 

THE FREEDOM OF RESIDENCE AND MOVEMENT,

AND THE FREEDOM TO TRAVEL ABROAD

These freedoms constitute inalienable rights of individuals and were unequivocally stipulated in the Universal Declaration of Human Rights. "Everyone has the right to freedom of residence and movement within the national territory.  Everyone is free to travel abroad and to repatriate".

 

Currently, the Hanoi Government has flagrantly violated these basic rights to freedom by usurping the right to life and the freedom to travel abroad by hundreds of thousands of people who have rejected this government and risked their lives when escaping by boat.

Moreover, tens of thousands of others with relatives abroad have completed the procedures to reunite with their families, but their applications are delayed unnecessarily or rejected without proper justification.

 

FOR THE REASONS MENTIONED ABOVE

 

We, the California Vietnamese Lawyers Association, with a total membership of 106 attorneys, by this message solemnly remind Attorney Nguyen Huu Tho, President of the Socialist Republic of Vietnam, about the legal, spiritual, and moral principles listed above.  At the same time, we recommend that Attorney Nguyen Huu Tho use his authority, if he has any, to:

 

Respect the Right to Life and the Right to Liberty and Security of Person by releasing the innocent, law-abiding citizens still detained, imprisoned, and arbitrarily exiled to concentration camps and forced labor camps euphemistically called reeducation camps. Respect the Right to Freedom of Movement and the Right to Travel Abroad of people who have relatives overseas and want to reunite with their families.

 
http://hoa-hao.com/kktd/photos/doc-16.jpg

Read from San Francisco, California on April 27, 1980

ON BEHALF OF THE CALIFORNIA

VIETNAMESE LAWYERS ASSOCIATION

Attorney Nguyen Huu Thong