Tuesday, August 18, 2009

RE: NGUYEN HUU THONG - HAI TÀI LI?U CÓ TÍNH L?CH S? C?A H?I LU?T GIA VI?T NAM T?I CALIFORNIA

Thân gửi quý bạn,

 

Nhân ngày Đại Hội Luật Gia tại California vào Chủ Nhật tới đây, xin gửi quý bạn để tham khảo và phổ biến 2 tài liệu song ngữ có tính lịch sử đính kèm::

 

  1. Bản Thông Điệp Ngày Quốc Hận 1980 đòi nhà cầm quyền Hà Nội phóng thích các tù cải tạo.

 

  1. Bài Luật Pháp và Trật Tự tại Biển Đông Nam Á kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á đề xướng và thực thi Công Ước Liên Hiệp Quốc Về Luật Biển theo tinh thần  Hiến Chương Liên Hiệp Quốc.

 

Thân mến,

 

Nguyễn Hữu Thống