Tuesday, April 7, 2009

Audio: Phỏng vấn Ls Nguyễn Hữu Thống 22-12-2008

Kính chuyển quý vị 3 audio phỏng vấn

Luật sư Nguyễn Hữu Thống, xoay quanh nội dung

Sách mới phát hành tháng 12-2008 tại Hoa Kỳ

"Vấn Đề Hoàng Sa và Trường Sa theo Công Pháp Quốc Tế",

 KÍNH NHỜ CHUYỂN TIN VỀ VIỆT NAM

 

                (bấm nghe âm thanh)

http://audio.freevietnews.com/20081222ls_nhthong1.m3u

 

http://audio.freevietnews.com/20081222ls_nhthong2.m3u

 

http://audio.freevietnews.com/20081222ls_nhthong3.m3u

 

Đại cương 5 câu hỏi:

 

1.  Tại sao Trung Quốc dễ dàng điềm nhiên chiếm hữu

     và kiểm soát Biển Đông vậy ?

 

2. Trung Quốc có khả năng xâm lăng Việt Nam & 

    chiếm Biển Đông bằng chiến tranh võ trang ?

   

3.  Người Việt có thể sử dụng Luật Biển, các Hiệp Ước
    Hiệp Định, để đối phó với Trung Quốc
về mặt Pháp lý ?

 

4.  Để bảo vệ chủ quyền Việt Nam, Việt Nam có lợi

     thế nào về địa lý, văn hóa, lịch sử, pháp lý?

 

5. Cụ thể, người Việt nên làm gì để ngăn chận Trung Cộng

    tiếp tục lấn chiếm lãnh thổ & lãnh hải của Việt Nam ?

 

 

Luật sư Nguyễn Hữu Thống nguyên là đệ nhất phó Chủ tịch Quốc Hội Lập Hiến Việt Nam Cộng Hòa, giáo sư giảng dạy môn chính trị học tại đại học Đà Lạt trước 1975. Trong 12 năm, ông là Chủ tịch Hội Luật Gia Việt Nam tại California Hoa Kỳ. Hiện đang hành nghề Luật sư Tòa Thượng Thẩm tại California. 30 năm hành nghề luật sư tại Việt Nam và Pháp. Ls Nguyễn Hữu Thống từ 1956 đã xuất bản 15 cuốn sách biên khảo về văn học và chính trị học (Nho Học Giản Dị, Cẩm Nang Nhân Quyền, Giải Thể Chế Độ Cộng Sản, Nền Dân Chủ trong các Tân Quốc Gia, Restoring the Historic Truth..)