Saturday, April 25, 2009

Luật sư Nguyễn Hữu Thống & các Tác Phẩm

Luật Sư NGUYỄN HỮU THỐNG

 

Luật sư Nguyễn Hữu Thống đã hành nghề luật sư tại Việt Nam từ năm 1954, tại Pháp từ năm 1975, tại Hoa Kỳ từ năm 1978. Nguyên Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Quốc Hội Lập Hiến Việt Nam Cộng Hòa (1966-67) và Giáo Sư môn chính trị học tại đại học Đà Lạt (1974-74). Luật sư Tòa Thượng Thẩm Saigon 1954-1975. Luật sư Tòa Thượng Thẩm Paris 1975-1976. Luật sư Tối Cao Pháp Viện California từ 1978. Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Hội Nghị các Nhà Văn Á Châu 1956.

Luật sư Nguyễn Hữu Thống là Chủ Tịch sáng lập Ủy Ban Luật Gia Bảo Vệ Dân Quyền và là Chủ Tịch Hội Luật Gia Việt Nam tại California từ năm 1989. Hiện nay ông là Cố Vấn Pháp Luật của tổ chức Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam.

Ngoài các hoạt động trong lãnh vực luật pháp, Luật sư Nguyễn Hữu Thống còn là một cây viết được nhiều người biết đến qua bút hiệu Nhuệ Hồng. Các tác phẩm đã xuất bản gồm có

Chủ Nghiã Dân Chủ Xã Hội (1957)

Lá Thư Miền Nam (1958)

Những Chuyến Đi (1959)

Nền Dân Chủ Trong Các Tân Quốc Gia (1960)

Truyện Tòa Án (1962)

Xử Án Vương Thúy Kiều (1972)

Nho Học Giản Dị (1966)

Thư Gửi Bạn Trung Niên (1988)

Luật Quốc Tế Nhân Quyền (1998)

Cẩm Nang về Nhân Quyền (1998)

Giải Thể Chế Độ Cộng Sản (2002)

Restoring The Historic Truth (2003)

Hiến Chương Nhân Quyền cho Việt Nam (2005)

Biện Minh cho Các Tù Nhân Lương Tâm (2007)

Vấn Đề Hoàng Sa Trường Sa theo Công Pháp Quốc Tế (2008)