Tuesday, April 7, 2009

Chính sử Trung Quốc không có Hoàng Sa Trường Sa

       PALTALK tuần này Chủ Nhật ngày 15/2/2009

 

Diễn Giả:   Luật Sư Nguyễn Hữu Thống

Hội Luận: Theo chính sử Trung Quốc,

có bao giờ Trung Quốc chiếm hữu

Hoàng Sa Trường Sa, và công bố

Chủ Quyền hai Quần Đảo này không ?

 

Search: 8406 (Vietnamese)

7:00--9:30pm giờ tối California

9:00--11:00am sáng Thứ Hai giờ Việt Nam

 

Nghe audio tất cả các Hội Luận/các diễn giả

http://vietlinhweb.com/Diendan/index.php?showforum=125

 

                                           *

 

Biển Đông và Hoàng Sa Trường Sa trên Bình Diện Lịch Sử

 

Bằng những tài liệu lịch sử khách quan và vô tư của chính các học giả Trung Quốc, cũng như các chuyên gia về Trung Quốc tại các trường đại học danh tiếng Hoa Kỳ và Anh Quốc, kể cả cuốn Bách Khoa Toàn Thư Anh Quốc, chúng ta sẽ khám phá sự kiện đặc thù sau đây:

 

-- Cho đến 1955, Trung Quốc không hề lý vấn đến việc

    chiếm hữu Biển Đông với Hoàng Sa Trường Sa, để

    công bố chủ quyền và hành xử chủ quyền tại miền hải dương này.

 

Kế tiếp các tài liệu lịch sử, là các văn kiện lịch sử cận kim từ Thế Chiến II trong những năm 1939, 1943, 1945, 1946, 1951 và 1954.

 

Sau khi trình bày khái quát từng triều đại kể từ các nhà Thương Chu, Tần Hán, Tam Quốc, nhà Tấn, Nam Bắc Triều, Tùy Đường thời Ngũ Đại đến các đời nhà Tống, Nguyên, Thanh, Minh, Trung Hoa Dân Quốc kể cả Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc (Trung Cộng), cho đến Hiệp Định Geneva 1954, không có quốc gia nào trên thế giới phủ nhận chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa.

 

Đặc biệt nhấn mạnh về 4 triều đại:

1. Tần Thủy Hoàng (thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên)

2. Hán Vũ Đế (thế kỷ thứ 2 trước Công Nguyên)

3. Minh Thành Tổ (thế kỷ thứ 15)

4. Mao Trạch Đông (từ 1955)

 

Kế hoạch thôn tính Biển Đông của Trung Quốc và sự thực thi

kế hoạch trong giai đoạn hiện tại.

 

Nói rõ về chính sách của Trung Quốc và sự tấn công võ trang

là một chiến dịch hoả mù, chỉ có thể đe dọa những phần tử

yếu bóng vía, vì không am tường chiến lược cộng sản.

 

-- Luật sư Nguyễn Hữu Thống

   12 tháng 2, 2009