Saturday, September 5, 2009

Giải Thể Chế Độ Cộng Sản-- Đường Hướng Đấu Tranh

PHẦN THỨ TƯ: ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẤU TRANH.

                                               

            1. Đối với những Đảng Cộng Sản theo hệ thống Staline và Mao Trạch Đông, không có chuyện bất chiến tự nhiên thành. Như đã trình bày ở trên, trong chiến tranh Cộng Sản  không có hiện tượng tự động bộc phát và cũng không có hiện tưởng tự động suy tàn. Trong giai đoạn thoái trào, CS không phải là những lá khô cằn cỗi lần lượt rơi rụng trước trận gió chiều thu.


            2. Trong các đường lối giải thể CS ở Việt Nam, cần phải dứt khoát loại bỏ giải pháp bạo động võ trang.


Hiện nay về tương quan lực lượng chỉ có hai nước có khả năng loại bỏ chế độ CS VN bằng võ lực. Đó là Trung Quốc và Hoa Kỳ.


            a) Tuy nhiên Trung Quốc không chủ trương dẹp bỏ một chế độ đàn em của họ. Vả lại sự hiện hữu một chế độ CSVN lạc hậu và phi nhân có tác dụng biện minh cho chế độ Trung Quốc tương đối đỡ man rợ hơn.

            b) Hoa Kỳ cũng không chủ trương giải thể CSVN bằng võ lực. Vì phuơng pháp này:

            - Không phù hợp với quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ;

            - Không được nhân dân và quốc hội Hoa Kỳ ủng hộ và

            - Không được nhân loại văn minh tán trợ


            Vả lại Hoa Kỳ còn mang tâm trạng của một "kinh cung chi điểu" (chim phải tên sợ làn cây cong) nên không một chính phủ Hoa Kỳ nào còn nghĩ đến việc dùng quân lực tại Việt Nam nữa.


            Tại quốc nội, không một tổ chức người Việt nào có điều kiện và khả năng lật đổ chính phủ bằng võ lực. Trước hết vì không có thực lực, sau nữa vì không có hậu thuẫn quần chúng (sau hơn 40 năm chiến tranh vô ích và vô lý, người dân trong nước không còn muốn nghĩ hay muốn nghe nói đến cơn ác mộng hay con quái vật chiến tranh).


            Trong tổ chức quân đội, hệ thống chính ủy và tình báo chặt chẽ không cho phép bất cứ sự tụ tập đối kháng nào. Thí dụ (chỉ là thí dụ mà thôi) có một viên tướng tá CS mạo hiểm nào có óc phiêu lưu chính trị để lật đổ chính quyền Hà Nội. Việc gì sẽ xảy ra? Bộ Chính Trị Đảng CS chỉ cần yêu cầu một tiếng, lập tức Trung Quốc sẽ phái chí nguyện quân sang dẹp loạn. Từ đó Hà Nội sẽ bị lệ thuộc nặng nề vào Bắc Kinh. Hậu quả là kinh tế quốc gia sẽ suy kiệt (mọi đầu tư ngoại quốc sẽ rút về), xã hội sẽ đảo lộn và guồng máy công an mật vụ sẽ kềm kẹp người dân nặng nề hơn...


            Về mặt chiến lược cuộc đấu tranh giải thể CS sẽ gặp rất nhiều khó khăn trở ngại. Không thể trông đợi vào những giải pháp dễ dãi. Phải lấy người dân trong nước làm chủ lực. Muốn khai thông dân trí, chấn hưng dân khí và khôi phục niềm tin, chúng ta phải phục hồi Sự Thật Lịch Sử, vinh danh chính nghĩa Tự Do Dân Chủ, giải toả huyền thoại Hồ Chí Minh và giải toả hào quang của Đảng Cộng Sản.


 I. Phục Hồi Sự Thật Lịch Sử     

                                                      

                 A. Giải Tỏa Huyền Thoại Hồ Chí Minh                                         

                 B. Vinh Danh Cuộc Đấu Tranh Chính Trị và Ngoại Giao

                 C. Giải Tỏa Hào Quang Đảng Cộng Sản                            

                      1. Về mục tiêu độc lập thống nhất                                             

                      2. Về mục tiêu tự do dân chủ                                                     

                      3. Về mục tiêu mưu cầu hạnh phúc                                            

                 D. Giã Từ Dối Trá